Uit jarenlange ervaring is gebleken dat dyslexie(maar ook  dyscalculie, ADD, ADHD) hoofdzakelijk voorkomen doordat de hypofyse en de epifyse niet goed samenwerken, met als gevolg dat de hersenhelften niet goed geintegreerd zijn.
De Chiren, het instrument waarmee de behandelingen gegeven worden, beschikt over een speciaal ontwikkeld programma om dit te behandelen.

D